torstai 18. toukokuuta 2017

Hallituksen kuulumisia #1 / Board's news #1

Morommoro opiskelijat,

Kevätlukukausi on edennyt taas hurjaa vauhtia ja osa teistä on jo siirtynytkin harjoitteluiden, kesätöiden tai kesäopintojen pariin. Kesän tulo naurattaa HAMKOa yhtä paljon kuin Pekka Poutaa.

Spring semester has gone by fast, and some of you have already started your trainings, summer jobs or summer studies. Approaching summer is making HAMKO Board laugh as much as Pekka Pouta.

Kuvasta puuttuu hallituksen jäsen Maija Kranni. / Board member Maija Kranni is missing from this picture.


Uudet tuulet puhaltavat kohti syksyä, ja sen suunnittelu onkin jo aloitettu kaikissa prosesseissamme.

Loppurysäys ja Kolmen päivän vappu vietettiin onnistuneesti, toivottavasti sullakin oli hauskaa! Tapahtumatiimillämme on jo syyskuun Alkupamaus työn alla. Teema on jo päätetty ja alla löydättekin vinkin tähän liittyen:

Winds of change are blowing as we're heading towards autumn, and the planning has already began in all of our processes.

Loppurysäys and three days of May Day celebration were successful. Hopefully you had a good time! Our events team is already working on Alkupamaus event of September. Theme of the party has been decided, and here's a little hint for you:Koulutimme jälleen noin 100 uutta tuutoria Kiipulassa maalis-huhtikuun vaihteessa. Uudet tuutorit pääsevät tositoimiin jo kesäkuussa pääsykoepäivien aikaan. Tuutorit tunnistat syksyllä sinisistä t-paidoista. Kansainvälisiä tuutoreita koulutimme tänä vuonna ennätysmäärän!

We trained approximately 100 new tutors in Kiipula at the end of March/beginning of April. New tutors will get into serious action already in June when there's entrance examinations. You'll recognize tutors by their blue t-shirts. This year we had a record number of international tutors!Kuntavaalit pidettiin 9.4.2017 ja HAMKO kantoi kortensa kekoon omalla kuntavaaliohjelmallaan. Kuntavaaliohjelman pohjalta pyrimme vaikuttamaan uusiin valtuustoihin, jotta opiskelijoiden asiat otettaisiin huomioon myös tulevaisuudessa kuntien päätöksenteossa. Muistithan äänestää?

Toteutimme ensimmäistä kertaa vain jäsenille suunnatun Hyvinvointi elokuvissa -tapahtuman Forssan kampuksella. Tälläisiä jäsenille suunnattuja tapahtumia järjestämme lisää syksyllä. Stay tuned!

Municipal Election was held on 9.4.2017, and HAMKO had their own municipal election program. Based on the program we aim to impact on new councils so that the students' issues would be taken into consideration in the future decision-making. You remembered to vote, right?

We organized a 'wellbeing in movies' event for the first time in Forssa campus. The event was only for the Student Union members, and there will be more members-only events in autumn. Stay tuned!Uudet yksiköiden johtoryhmien opiskelijaedustajat on nyt koulutettu ja he aloittavat työnsä syksyn alussa. Edustajien esittelyt ilmestyvät blogiimme ja kuukausikirjeeseemme syyskuussa. Muistathan, että meille voit lähettää palautetta mistä vain opiskeluun tai opiskelijakuntaan liittyvistä asioista. :)

New student representatives in the school's management groups have now been trained and they'll start their work in the beginning of autumn. New representatives will introduce themselves in this blog and in our monthly newsletter in September. Remember that you may send us feedback on all things related to studying or the Student Union. :)Edustajisto piti sääntömääräisen kevätkokouksensa 12.4.2017. Lisäksi edustajisto ja hallitus kokoontuivat yhteisen saunaillan merkeissä, hauskaa oli!

HAMKO toivottaa kaikille ihanaa kesää! Nauttikaa kesästä kuin Pekka Pouta toukokuun säästä.

Council of representatives held their statutory spring meeting on 12.4.2017. Council and the Board also had a get-together which of course included sauna. We surely had fun!

HAMKO wishes you all a lovely summer! Enjoy it as much as Pekka Pouta enjoys the weather in May.tiistai 21. maaliskuuta 2017

Kuntavaalit lähestyvät / Municipal Elections are approachingHyvät opiskelijat,

Olette varmasti jo kuulleet uutisista puhuttavan kuntavaaleista tai nähneet katukuvassa eri puolueiden kuntavaalimainoksia, mutta tietävätkö kaikki mistä on kyse vai ovatko nämäkin vaalit vain yhdet vaalit muiden joukossa?

Kuntavaalit pidetään joka neljäs vuosi ja niissä valitaan kuntien ja kaupunkien valtuustot päättämään kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä kunnallisten palvelujen järjestämisestä. Valtuusto on kunnassa ylintä päätäntävaltaa käyttävä toimielin. Äänestämällä kuntavaaleissa, te opiskelijat, pääsette vaikuttamaan siihen minkälaiset ihmiset valtuustoissa päättävät kuntienne asioista. Kuntavaaleissa äänestysoikeus on kaikilla 18 vuotta täyttäneillä Suomen tai muun Euroopan unionin jäsenvaltion, sekä Islannin tai Norjan kansalaisella, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Myös muut 18 vuotta täyttäneet ulkomaalaiset ovat äänioikeutettuja, jos kunta on toiminut henkilön kotikuntana viimeisen kahden vuoden ajan.

Myös HAMKO on aktiivisesti ajamassa opiskelijoiden etuja tämän kevään kuntavaaleissa vaikuttamalla kuntavaaliohjelmalla ehdokkaisiin ennen vaaleja ja vaalien jälkeen vaikuttamalla valittuihin valtuustojen jäseniin.

Te opiskelijat pääsette nyt osoittamaan omaa aktiivisuuttanne ja vaikuttamaan siihen, minkälaisen opiskelijaystävällisen kunnan tai kaupungin omastanne teette. Olkaa siis aktiivisia, käykää lukemassa eri puolueiden ohjelmia ja haastakaa ehdokkaita kiperillä kysymyksillä aina kun siihen tulee mahdollisuus. Kuntavaalit pidetään sunnuntaina 9.4.2017, joten vielä on hyvin aikaa.

Terveisin,
Niko Angervo, Opiskelijakunnan hallituksen varapuheenjohtaja
Dear students,

You might already have heard news about the Municipal Elections or seen election advertisements by different political parties, but does everyone know what it’s really about or is this just another election amongst others?

In the Elections, municipal councillors and deputy councillors are elected for the next four-year term. They make decisions on municipality’s operations, economy and about organizing of the municipal services. By voting in the Municipal Elections, you have a chance to choose what kind of people are making decisions in your municipality. Persons who reach the age of 18 no later than on the election day are entitled to vote in that municipality which was their municipality of residence on 17 February 2017. In addition to Finnish citizens, those citizens of EU Member States, Iceland and Norway whose municipality of residence is in Finland are entitled to vote. Other foreign citizens are entitled to vote if they have had a municipality of residence in Finland for at least two years.

HAMKO is actively supervising the students’ interests in the Election by influencing the candidates with municipal election program and, after the election, by influencing the councillors.

You students get to show your activity and make an effect on how student-friendly your municipality or town is. Be active, read the programs of different political parties and challenge the candidates with tricky questions when there’s a chance. The election day is Sunday 9.4.2017, so there’s plenty of time.

Best regards,
Niko Angervo, Vice president of the Student Union’s Board

keskiviikko 22. helmikuuta 2017

Opiskelijaedustajien haku yksiköiden johtoryhmiin alkaa pian / Applying to become a student representative in school’s management groups starts soon

Hyvä opiskelija,

Tiedätkin varmaan, että HAMKin koulutusohjelmat on jaettu yksiköihin. Esimerkiksi liiketalouden koulutusohjelma kuuluu yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamisen yksikköön (YRLI) ja kestävän kehityksen koulutusohjelma kuuluu biotalouden yksikköön (BIOS). Jos tunnet nyt piston sydämessäsi, etkä ole aivan varma, mihin yksikköön oma koulutusohjelmasi kuuluu, löydät jaottelun tästä: Yksiköt koulutuksineen

Parasta yksiköissä on se, että niissä jokaisessa on oma johtoryhmänsä ja jokaisessa johtoryhmässä on opiskelijaedustajat HAMKin opiskelijoista! Opiskelijoilla on siis mahdollisuus päästä vaikuttamaan oman koulutuksensa, yksikkönsä ja kampuksensa asioihin tasa-arvoisena johtoryhmän jäsenenä. Opiskelijaedustaja toimii kanssaopiskelijoidensa äänitorvena ja on tärkeä osa koulutuksen kehittämisessä HAMKissa.

Kuluneen vuoden ajan opiskelijaedustajina ovat toimineet biotalouden yksikössä Hannele Maijala ja Anna-Mari Rajala, hyvinvointiosaamisen yksikössä Kiia Tyni ja Elina Järvinen, teknologiaosaamisen yksikössä Tommi Laitinen ja Sahil Shah ja yrittäjyys- ja liiketoiminnan yksikössä Sara Holm ja Mika Tuominen. Heiltä voit kysyä tarkemmin, millainen vuosi heillä on takanaan oman yksikkönsä johtoryhmässä. Biotalouden yksikön opiskelijaedustaja Hannele Maijala kuvailee vastuutehtäväänsä näin:

“Opiskelijaedustajana toimiminen Biotalouden johtoryhmässä on opettanut käsittelemään HAMKiin liittyviä asioita laajempina kokonaisuuksina ja liittämään palautetta eri asiayhteyksiin. Johtoryhmässä työskentelyn avulla on oppinut tarkentamaan omaa itseilmaisuaan sekä viestimään tehokkaammin. Johtoryhmässä työskentely ei vie liikaa aikaa, mutta sieltä saa halutessaan kerättyä monenlaista oppia, josta on varmasti hyötyä tulevaisuudessa. Suosittelen siis hakeutumista hommaan!”

Haku yksiköiden johtoryhmien opiskelijaedustajaksi aukeaa torstaina 23.2. klo 12. Hakuohjeet löydät torstaina opiskelijakunta HAMKOn nettisivujen tiedotteesta. 

Terkuin,

Maija Kranni 
Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Laatu ja palaute

----------------------------------------------------------------------------------------

Dear student,

You might know that the degree programmes of HAMK are divided into schools. For example, Business Administration is a part of School of Entrepreneurship and Business and Sustainable Development belongs to School of Bioeconomy. If you aren’t quite sure in which school your own degree programme belongs to, please check it from here: School and Degree Programmes

The best thing in schools is that they all have their own management group and every management group have their own student representatives. So the students of HAMK have a change to affect their own degree programme, school and campus. The student representative is the voice of fellow students and important part of developing HAMK’s education. 

During the past year the student representatives of School of Bioeconomy were Hannele Maijala and Anna-Mari Rajala, School of Wellbeing had Kiia Tyni and Elina Järvinen, School of Teghnology had Tommi Laitinen and Sahil Shah and School of Entrepreneurship and Business had Sara Holm and Mika Tuominen as their student representatives. You may ask them about their year as student representative. Representative of School of Bioeconomy Hannele Maijala describes the task:

“Being a student representative has taught me to handle things on a larger scale and link the feedback to different contexts. I’ve learned to define my self-expression and communicate more effectively. Working in the management group doesn’t take too much time but you can learn a lot if you want to, and I’m sure that it’s beneficial in the future. I truly recommend applying to become a student representative in your school’s management group!”

Application period starts on Thursday 23.2. at 12 o’clock. You can find the directions how to apply on Thursday from HAMKO's website.

Best regards,

Maija Kranni
The Student Union of Häme University of Applied Sciences
Quality and feedback

Sara Holm & Mika Tuominen

maanantai 13. helmikuuta 2017

Mitä HAMKO puuhaili tammikuussa? / What was HAMKO up to in January?

Kausi 2017 alkoi ryminällä. Muuttuva opiskelijakuntakenttä, prosessimalliin siirtyminen ja uuden jäsenrekisterin käyttöönotto toivat oman lisänsä tapahtumarikkaaseen tammikuuhun.

Rahtijärven perehdytyksen jälkeen järjestettiin vuoden ensimmäinen HAMKO on the road -kampuskiertue, jolla uudet toimijat pääsivät vanhan hallituksen johdolla ständeilyn makuun Lahdensivun, Riihimäen ja Valkeakosken kampuksilla.

Hallituksen jäsenet osallistuivat ensimmäisiin johto- ja työryhmätapaamisiinsa ja kävivät Virroilla tutustumassa Länsi-Suomen opiskelijakunta-aktiiveihin.

Kumppanitiimi käynnisteli kumppanitoimintaa järjestämällä tapaamisen paikallis- ja opiskelijayhdistysten puheenjohtajien kanssa ja viikolla 4 hallitus kokoontui kahteen työskentelypäivään valmistelemaan opiskelijakunnan kuntavaali- ja poliittista ohjelmaa. Kuukausi paketoitiin Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK:n järjestämällä Lähtölaukaus -risteilyllä.

- Mikael Laitinen

-------------------------------------------------------------------------------

The term of 2017 started with a bang. A changing student union field, the switch over to a process-oriented model of action and the introduction of a new member register added their own taste to the eventful January.

This year's first HAMKO on the road campus tour took place in Lahdensivu, Riihimäki and Valkeakoski after a three-day orientation in Rahtijärvi. New operatives got their first taste of being at HAMKO stand with help from members of the last year's Board.

Around that time, Sara, Niko and Mikael got to know actors from Western Finland in Virrat. Members of the Board also took part in their first working group and executive committee meetings.

Our partner association team began their work by arranging a meeting with all chairspersons of student associations in HAMK's area.

On week 4 the Board gathered for two office days to prepare the Student Union's political and municipal election programs. The month was wrapped up at the Lähtölaukaus cruise arranged by University of Applied Sciences Students in Finland – SAMOK.

- Mikael Laitinen