torstai 18. toukokuuta 2017

Hallituksen kuulumisia #1 / Board's news #1

Morommoro opiskelijat,

Kevätlukukausi on edennyt taas hurjaa vauhtia ja osa teistä on jo siirtynytkin harjoitteluiden, kesätöiden tai kesäopintojen pariin. Kesän tulo naurattaa HAMKOa yhtä paljon kuin Pekka Poutaa.

Spring semester has gone by fast, and some of you have already started your trainings, summer jobs or summer studies. Approaching summer is making HAMKO Board laugh as much as Pekka Pouta.

Kuvasta puuttuu hallituksen jäsen Maija Kranni. / Board member Maija Kranni is missing from this picture.


Uudet tuulet puhaltavat kohti syksyä, ja sen suunnittelu onkin jo aloitettu kaikissa prosesseissamme.

Loppurysäys ja Kolmen päivän vappu vietettiin onnistuneesti, toivottavasti sullakin oli hauskaa! Tapahtumatiimillämme on jo syyskuun Alkupamaus työn alla. Teema on jo päätetty ja alla löydättekin vinkin tähän liittyen:

Winds of change are blowing as we're heading towards autumn, and the planning has already began in all of our processes.

Loppurysäys and three days of May Day celebration were successful. Hopefully you had a good time! Our events team is already working on Alkupamaus event of September. Theme of the party has been decided, and here's a little hint for you:Koulutimme jälleen noin 100 uutta tuutoria Kiipulassa maalis-huhtikuun vaihteessa. Uudet tuutorit pääsevät tositoimiin jo kesäkuussa pääsykoepäivien aikaan. Tuutorit tunnistat syksyllä sinisistä t-paidoista. Kansainvälisiä tuutoreita koulutimme tänä vuonna ennätysmäärän!

We trained approximately 100 new tutors in Kiipula at the end of March/beginning of April. New tutors will get into serious action already in June when there's entrance examinations. You'll recognize tutors by their blue t-shirts. This year we had a record number of international tutors!Kuntavaalit pidettiin 9.4.2017 ja HAMKO kantoi kortensa kekoon omalla kuntavaaliohjelmallaan. Kuntavaaliohjelman pohjalta pyrimme vaikuttamaan uusiin valtuustoihin, jotta opiskelijoiden asiat otettaisiin huomioon myös tulevaisuudessa kuntien päätöksenteossa. Muistithan äänestää?

Toteutimme ensimmäistä kertaa vain jäsenille suunnatun Hyvinvointi elokuvissa -tapahtuman Forssan kampuksella. Tälläisiä jäsenille suunnattuja tapahtumia järjestämme lisää syksyllä. Stay tuned!

Municipal Election was held on 9.4.2017, and HAMKO had their own municipal election program. Based on the program we aim to impact on new councils so that the students' issues would be taken into consideration in the future decision-making. You remembered to vote, right?

We organized a 'wellbeing in movies' event for the first time in Forssa campus. The event was only for the Student Union members, and there will be more members-only events in autumn. Stay tuned!Uudet yksiköiden johtoryhmien opiskelijaedustajat on nyt koulutettu ja he aloittavat työnsä syksyn alussa. Edustajien esittelyt ilmestyvät blogiimme ja kuukausikirjeeseemme syyskuussa. Muistathan, että meille voit lähettää palautetta mistä vain opiskeluun tai opiskelijakuntaan liittyvistä asioista. :)

New student representatives in the school's management groups have now been trained and they'll start their work in the beginning of autumn. New representatives will introduce themselves in this blog and in our monthly newsletter in September. Remember that you may send us feedback on all things related to studying or the Student Union. :)Edustajisto piti sääntömääräisen kevätkokouksensa 12.4.2017. Lisäksi edustajisto ja hallitus kokoontuivat yhteisen saunaillan merkeissä, hauskaa oli!

HAMKO toivottaa kaikille ihanaa kesää! Nauttikaa kesästä kuin Pekka Pouta toukokuun säästä.

Council of representatives held their statutory spring meeting on 12.4.2017. Council and the Board also had a get-together which of course included sauna. We surely had fun!

HAMKO wishes you all a lovely summer! Enjoy it as much as Pekka Pouta enjoys the weather in May.tiistai 21. maaliskuuta 2017

Kuntavaalit lähestyvät / Municipal Elections are approachingHyvät opiskelijat,

Olette varmasti jo kuulleet uutisista puhuttavan kuntavaaleista tai nähneet katukuvassa eri puolueiden kuntavaalimainoksia, mutta tietävätkö kaikki mistä on kyse vai ovatko nämäkin vaalit vain yhdet vaalit muiden joukossa?

Kuntavaalit pidetään joka neljäs vuosi ja niissä valitaan kuntien ja kaupunkien valtuustot päättämään kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä kunnallisten palvelujen järjestämisestä. Valtuusto on kunnassa ylintä päätäntävaltaa käyttävä toimielin. Äänestämällä kuntavaaleissa, te opiskelijat, pääsette vaikuttamaan siihen minkälaiset ihmiset valtuustoissa päättävät kuntienne asioista. Kuntavaaleissa äänestysoikeus on kaikilla 18 vuotta täyttäneillä Suomen tai muun Euroopan unionin jäsenvaltion, sekä Islannin tai Norjan kansalaisella, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Myös muut 18 vuotta täyttäneet ulkomaalaiset ovat äänioikeutettuja, jos kunta on toiminut henkilön kotikuntana viimeisen kahden vuoden ajan.

Myös HAMKO on aktiivisesti ajamassa opiskelijoiden etuja tämän kevään kuntavaaleissa vaikuttamalla kuntavaaliohjelmalla ehdokkaisiin ennen vaaleja ja vaalien jälkeen vaikuttamalla valittuihin valtuustojen jäseniin.

Te opiskelijat pääsette nyt osoittamaan omaa aktiivisuuttanne ja vaikuttamaan siihen, minkälaisen opiskelijaystävällisen kunnan tai kaupungin omastanne teette. Olkaa siis aktiivisia, käykää lukemassa eri puolueiden ohjelmia ja haastakaa ehdokkaita kiperillä kysymyksillä aina kun siihen tulee mahdollisuus. Kuntavaalit pidetään sunnuntaina 9.4.2017, joten vielä on hyvin aikaa.

Terveisin,
Niko Angervo, Opiskelijakunnan hallituksen varapuheenjohtaja
Dear students,

You might already have heard news about the Municipal Elections or seen election advertisements by different political parties, but does everyone know what it’s really about or is this just another election amongst others?

In the Elections, municipal councillors and deputy councillors are elected for the next four-year term. They make decisions on municipality’s operations, economy and about organizing of the municipal services. By voting in the Municipal Elections, you have a chance to choose what kind of people are making decisions in your municipality. Persons who reach the age of 18 no later than on the election day are entitled to vote in that municipality which was their municipality of residence on 17 February 2017. In addition to Finnish citizens, those citizens of EU Member States, Iceland and Norway whose municipality of residence is in Finland are entitled to vote. Other foreign citizens are entitled to vote if they have had a municipality of residence in Finland for at least two years.

HAMKO is actively supervising the students’ interests in the Election by influencing the candidates with municipal election program and, after the election, by influencing the councillors.

You students get to show your activity and make an effect on how student-friendly your municipality or town is. Be active, read the programs of different political parties and challenge the candidates with tricky questions when there’s a chance. The election day is Sunday 9.4.2017, so there’s plenty of time.

Best regards,
Niko Angervo, Vice president of the Student Union’s Board

keskiviikko 22. helmikuuta 2017

Opiskelijaedustajien haku yksiköiden johtoryhmiin alkaa pian / Applying to become a student representative in school’s management groups starts soon

Hyvä opiskelija,

Tiedätkin varmaan, että HAMKin koulutusohjelmat on jaettu yksiköihin. Esimerkiksi liiketalouden koulutusohjelma kuuluu yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamisen yksikköön (YRLI) ja kestävän kehityksen koulutusohjelma kuuluu biotalouden yksikköön (BIOS). Jos tunnet nyt piston sydämessäsi, etkä ole aivan varma, mihin yksikköön oma koulutusohjelmasi kuuluu, löydät jaottelun tästä: Yksiköt koulutuksineen

Parasta yksiköissä on se, että niissä jokaisessa on oma johtoryhmänsä ja jokaisessa johtoryhmässä on opiskelijaedustajat HAMKin opiskelijoista! Opiskelijoilla on siis mahdollisuus päästä vaikuttamaan oman koulutuksensa, yksikkönsä ja kampuksensa asioihin tasa-arvoisena johtoryhmän jäsenenä. Opiskelijaedustaja toimii kanssaopiskelijoidensa äänitorvena ja on tärkeä osa koulutuksen kehittämisessä HAMKissa.

Kuluneen vuoden ajan opiskelijaedustajina ovat toimineet biotalouden yksikössä Hannele Maijala ja Anna-Mari Rajala, hyvinvointiosaamisen yksikössä Kiia Tyni ja Elina Järvinen, teknologiaosaamisen yksikössä Tommi Laitinen ja Sahil Shah ja yrittäjyys- ja liiketoiminnan yksikössä Sara Holm ja Mika Tuominen. Heiltä voit kysyä tarkemmin, millainen vuosi heillä on takanaan oman yksikkönsä johtoryhmässä. Biotalouden yksikön opiskelijaedustaja Hannele Maijala kuvailee vastuutehtäväänsä näin:

“Opiskelijaedustajana toimiminen Biotalouden johtoryhmässä on opettanut käsittelemään HAMKiin liittyviä asioita laajempina kokonaisuuksina ja liittämään palautetta eri asiayhteyksiin. Johtoryhmässä työskentelyn avulla on oppinut tarkentamaan omaa itseilmaisuaan sekä viestimään tehokkaammin. Johtoryhmässä työskentely ei vie liikaa aikaa, mutta sieltä saa halutessaan kerättyä monenlaista oppia, josta on varmasti hyötyä tulevaisuudessa. Suosittelen siis hakeutumista hommaan!”

Haku yksiköiden johtoryhmien opiskelijaedustajaksi aukeaa torstaina 23.2. klo 12. Hakuohjeet löydät torstaina opiskelijakunta HAMKOn nettisivujen tiedotteesta. 

Terkuin,

Maija Kranni 
Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Laatu ja palaute

----------------------------------------------------------------------------------------

Dear student,

You might know that the degree programmes of HAMK are divided into schools. For example, Business Administration is a part of School of Entrepreneurship and Business and Sustainable Development belongs to School of Bioeconomy. If you aren’t quite sure in which school your own degree programme belongs to, please check it from here: School and Degree Programmes

The best thing in schools is that they all have their own management group and every management group have their own student representatives. So the students of HAMK have a change to affect their own degree programme, school and campus. The student representative is the voice of fellow students and important part of developing HAMK’s education. 

During the past year the student representatives of School of Bioeconomy were Hannele Maijala and Anna-Mari Rajala, School of Wellbeing had Kiia Tyni and Elina Järvinen, School of Teghnology had Tommi Laitinen and Sahil Shah and School of Entrepreneurship and Business had Sara Holm and Mika Tuominen as their student representatives. You may ask them about their year as student representative. Representative of School of Bioeconomy Hannele Maijala describes the task:

“Being a student representative has taught me to handle things on a larger scale and link the feedback to different contexts. I’ve learned to define my self-expression and communicate more effectively. Working in the management group doesn’t take too much time but you can learn a lot if you want to, and I’m sure that it’s beneficial in the future. I truly recommend applying to become a student representative in your school’s management group!”

Application period starts on Thursday 23.2. at 12 o’clock. You can find the directions how to apply on Thursday from HAMKO's website.

Best regards,

Maija Kranni
The Student Union of Häme University of Applied Sciences
Quality and feedback

Sara Holm & Mika Tuominen

maanantai 13. helmikuuta 2017

Mitä HAMKO puuhaili tammikuussa? / What was HAMKO up to in January?

Kausi 2017 alkoi ryminällä. Muuttuva opiskelijakuntakenttä, prosessimalliin siirtyminen ja uuden jäsenrekisterin käyttöönotto toivat oman lisänsä tapahtumarikkaaseen tammikuuhun.

Rahtijärven perehdytyksen jälkeen järjestettiin vuoden ensimmäinen HAMKO on the road -kampuskiertue, jolla uudet toimijat pääsivät vanhan hallituksen johdolla ständeilyn makuun Lahdensivun, Riihimäen ja Valkeakosken kampuksilla.

Hallituksen jäsenet osallistuivat ensimmäisiin johto- ja työryhmätapaamisiinsa ja kävivät Virroilla tutustumassa Länsi-Suomen opiskelijakunta-aktiiveihin.

Kumppanitiimi käynnisteli kumppanitoimintaa järjestämällä tapaamisen paikallis- ja opiskelijayhdistysten puheenjohtajien kanssa ja viikolla 4 hallitus kokoontui kahteen työskentelypäivään valmistelemaan opiskelijakunnan kuntavaali- ja poliittista ohjelmaa. Kuukausi paketoitiin Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK:n järjestämällä Lähtölaukaus -risteilyllä.

- Mikael Laitinen

-------------------------------------------------------------------------------

The term of 2017 started with a bang. A changing student union field, the switch over to a process-oriented model of action and the introduction of a new member register added their own taste to the eventful January.

This year's first HAMKO on the road campus tour took place in Lahdensivu, Riihimäki and Valkeakoski after a three-day orientation in Rahtijärvi. New operatives got their first taste of being at HAMKO stand with help from members of the last year's Board.

Around that time, Sara, Niko and Mikael got to know actors from Western Finland in Virrat. Members of the Board also took part in their first working group and executive committee meetings.

Our partner association team began their work by arranging a meeting with all chairspersons of student associations in HAMK's area.

On week 4 the Board gathered for two office days to prepare the Student Union's political and municipal election programs. The month was wrapped up at the Lähtölaukaus cruise arranged by University of Applied Sciences Students in Finland – SAMOK.

- Mikael Laitinen

keskiviikko 2. marraskuuta 2016

Opiskelijakuntatoiminta opinnoiksiAjatus siitä, että toimiminen opiskelijakunnan hallituksessa tarkoittaa automaattisesti valmistumisen siirtymistä hamaan tulevaisuuteen on yleinen. Opintojen suorittaminen samalla (edes osittain) on mahdollista, se vain vaatii hieman järjestelyjä. Omalla kohdalla suurimmaksi ongelmaksi on koitunut se, että vietän lähes joka päivä opiskelijakunnan toimistolla Visamäessä sen ajan kun minulla olisi luentoja Forssassa. 

Opiskelijakuntatoiminta kuitenkin opettaa hyvin paljon, ja omalla aktiivisuudella on mahdollista saada opinnollistettua HAMKOsta hankkimaansa osaamista. Itse olen tänä vuonna tehnyt toisen harjoitteluni opiskelijakunnalle, suorittanut Esimiestaidot ja johtaminen -opintojakson näyttönä sekä nyt suoritan Markkinointi ja laskentatoimen opintojaksoa, jossa hyödynnän tehtävissä HAMKOa. (Opintojaksot, eikä moduulit siksi, että opiskelen vielä vanhan opetussuunnitelman mukaisesti.)

Aloitan opintojakson mallintamalla HAMKOn Business Model Canvasille, jonka jälkeen siirryn miettimään, mihin uuteen HAMKOlla olisi mahdollisuus. Kysymyksenä etenkin se, kuinka palvella opiskelijoita paremmin paikkakunnasta riippumatta. Tämän lisäksi opinnon aikana suunnittelen palvelun tuotteistamista, teen arvion hinnoittelusta ja rakennan somekampanjaa tuotteen ympärille.

Toteutuksen aikana tarkoitukseni on oppia etenkin laskentatoimen perusteita sekä asiakaskohdennettua markkinointia. 

Katsotaan mitä tästä tulee!


Emma Kokkonen
HAMKOn puheenjohtaja ja neljännen vuoden kestävän kehityksen opiskelija

maanantai 29. elokuuta 2016

Haalareissa on hyvä olla / It's good to wear overalls

Haalarit ovat jokaisen opiskelijan vakiovarustusta. Niistä tunnistaa hyvin kanssaopiskelijan ja kemuihin lähtemisen vaatekriisit ovat haalareiden ansiosta historiaa.Haalareiden lahkeet saattavat olla turhan leveät, joten suosittelemme hankkimaan särmärit tai sujauttamaan lahkeen päärmeeseen kuminauhan.Muutama epävirallisen virallinen ohjeistus haalareista:

  1. Haalareita ei saa pestä. Jos kuitenkin niin käy, että tuntuisi mukavalta saada haalareita raikkaammaksi, puhdistaminen onnistuu vain, kun haalarit ovat puettuna päällesi. 
  2. Haalarimerkkejä EI liimata. Vain ompelu on sallittua.  
  3. Joidenkin mielestä haalareita ei saa myöskään käyttää viikonloppuisin, ellei joku opiskelijatapahtuma osu viikonlopulle (esimerkiksi vappu). 

Mistä sitten hankkia haalarit?

Haalareita myydään Visamäen korkeakoulukeskuksessa HAMKOn loungella.

Myyntiaikataulu:

Ma 29.8. kello 13.30-15.00
Ti 30.8. kello 11.00-13.00
Ke 31.8. kello 12.00-14.00
To 1.9. Kello 11.00-13.00

Lisäksi maanantaina 29.8 haalarimyyntiä Lahdensivun kampuksella kello 11.00-13.15.

Haalareiden hinta on opiskelijakunnan jäsenille 35€ ja muille 55€.


Haalareiden väritys:

Musta: Bio- ja elintarviketekniikka, rakennusmestarit, construction engineering ja rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörit

Keltainen: Liiketalous, tietojenkäsittely ja muotoilu

Pinkki: Sosionomi, sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja (Lahdensivu)

Evon ja Lepaan opiskelijoilla haalarit ovat vihreät. Forssan, Mustialan, Valkeakosken ja Riihimäen kampuksien opiskelijoilla on mustat haalarit. Näiden kampusten haalarimyynneistä huolehtii paikallisyhdistykset.

-----------------------------------------------------------------------------Overalls are a part of every student's attire. They make it easier to recognize the fellow student and solve your "nothing-to-wear" problem when you're going to student parties.

If the legs of overalls feel too wide, it's good to tighten them with, for example, a rubber band or with "särmärit" (in the picture).Unofficial instructions on wearing overalls:

  1. You do not wash overalls. If you however would like to freshen them up, washing them should only happen while you're wearing them.
  2. Overall patches should not be glued, but be sewn on. 
  3. Some think that the overalls should not be worn on weekends, unless there's a student party (for example May Day). 

Where to get overalls?  

Overalls are sold on Visamäki campus, HAMKO lounge (B-building, basement floor)

Schedule:

Mon 29.8. at 13.30-15.00
Tue 30.8. at 11.00-13.00
Wed 31.8. at 12.00-14.00
Thu 1.9. at 11.00-13.00

On Monday 29.8. we sell overalls also at Lahdensivu campus at 11.00-13.15.

Price for members 35 € and others 55€.

Colours: 

Black: Biotechnology and Food Engineering, Construction and Civil Engineering, Bachelor of Engineering, Construction Engineering and Construction and Civil Engineering, Bachelor of Construction Management

Yellow: Business Administration, Business Information Technology and Design

Pink: Social services, Nursing (Lahdensivu)

Students of Evo and Lepaa have green overalls. Students of Forssa, Mustiala, Valkeakoski and Riihimäki have black overalls. Selling overalls on these campuses is done by the local student associations.


keskiviikko 22. kesäkuuta 2016

Mikä HAMKO on? / What is HAMKO?

Opiskelijakunnan kaiken toiminnan lähtökohtana on opiskelijoiden etu ja hyvinvointi. Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta eli HAMKO on kaikkia HAMKin opiskelijoita varten. HAMKO edustaa opiskelijoita erityisesti koulutuksen kehittämiseen ja opiskeluhyvinvointiin liittyvissä asioissa ja ylläpitää aktiivista opiskelijakulttuuria järjestämällä erilaisia tapahtumia.

Käytännön toiminnasta vastaavat edustajiston valitsemat hallituksen jäsenet yhdessä työntekijöiden kanssa. Opiskelijakunnalla työskentelee kaksi asiantuntijaa, jotka vastaavat mm. tuutoritoiminnasta, opiskelijahyvinvoinnista sekä jäsenpalvelusta ja viestinnästä. Opiskelijakunnan toiminnanjohtaja vastaa opiskelijakunnan hallinnosta ja koordinoi toimintaa ja taloutta.

Maskottimme Hamksteri kävi kesäkuussa katsomassa, mitä HAMKin eri kampuksille kuuluu. Tämä kuva on Lepaalta. / Our mascot Hamksteri visited HAMK campuses in June. This photo is from Lepaa.


Opiskelijakunnan toimisto sijaitsee Visamäen kampuksella C-rakennuksen aulassa (huone 154). Työntekijät palvelevat sinua ma-pe klo 9-16. Palvelemme säännöllisesti myös muilla kampuksilla. Meidät tavoitat helposti myös erilaisten sähköisten kanavien kautta: voit ottaa yhteyttä esimerkiksi nettisivujemme (www.hamko.fi) chat-ikkunan kautta, sähköpostitse tai WhatsAppilla.

Opiskelijoiden etujen valvominen on opiskelijakunnan toiminnan sydän. Tavoitteena on opiskelijan aseman vahvistaminen ja pyrkimysten edistäminen niin HAMKissa, sen toimintapaikkakunnilla kuin valtakunnallisestikin. HAMKin opiskelijoiden etua valvotaan ja ajetaan monin tavoin: tuomalla opiskelijanäkökulma esiin HAMKin sisäisissä työryhmissä, vaikuttamalla paikallisiin päättäjiin ja huolehtimalla opiskelijaedustuksesta esimerkiksi HAMKin hallinnossa. Hallitus, edustajisto sekä opiskelijaedustajat pyrkivät kaikki tekemään HAMKista entistä paremman paikan opiskella.

Valkeakosken kampuksella / At Valkeakoski campus


Liittymällä jäseneksi tuet opiskelijatoimintaa sinun parhaaksesi

Opiskelijajärjestöt taistelevat opiskelijoiden etujen puolesta niin oman koulun hallinnossa kuin valtakunnallisestikin. Opiskelijakortin tilaamisen yhteydessä maksetulla jäsenmaksulla olet mukana tukemassa opiskelijatoimintaa sen kaikilla tasoilla ja hyötymässä toiminnan tuloksista. Jäsenmaksueuroilla esimerkiksi lisätään toimipisteesi viihtyvyyttä ja järjestetään tapahtumia.

Opiskelijakunnan jäsenyyden merkkinä on valtakunnallinen opiskelijakortti. Kortilla todistat olevasi opiskelija ja näin ollen olet oikeutettu lukuisiin alennuksiin ja etuihin mm. matkustamisesta, ruuasta, vaatteista, elektroniikasta ja pääsylipuista. Opiskelijakorttia näyttämällä saa myös opiskelijahintaisen aterian kaikista KELAn ateriatuetuista ravintoloista. Uuteen opiskelijakorttiin voit liittää kätevästi myös maksuominaisuuden ja ISIC-ominaisuuden, jolloin korttisi toimii myös maksukorttina ja kansainvälisenä opiskelijakorttina. Korttia kannattaa aina kantaa mukana – kulman takana voi odottaa opiskelija-alennus!

Jäseneksi liittyminen ja kortin tilaaminen tapahtuu osoitteessa www.frank.fi/opiskelijakortti

Opiskelijakunnan kautta pääset itse osallistumaan yhteisten asioiden ajamiseen ja tuomaan opiskelijoiden näkökulmaa esille HAMKissa. Jo syyskuussa voit hakea mukaan edustajistoon. Opiskelijakunta kouluttaa lisäksi vuosittain n. 100 uutta tuutoria, ja voit hakea mukaan tuutoritoimintaan lokakuussa.  Edustajisto-, hallitus- ja tuutoritoiminnasta on mahdollista kerryttää opintopisteitä.

Opiskelijavaikuttaminen ei ole vain kokouksissa istumista — sen lisäksi, että pääset tuomaan kantasi esiin, opit myös paljon uutta, tapaat uusia tuttavuuksia ja saat mahdollisesti elinikäisiä ystäviä. Ilman opiskelijavaikuttajia opiskelijoiden näkemykset eivät tule esille HAMKissa ja koko Suomessa. Tule mukaan tekemään HAMKOsta sinunlaisesi opiskelijakunta!  

HAMKO – Just se, mitä tarvitset!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hamksteri sai ystävän Riihimäen kampukselta. / Hamksteri made a friend at Riihimäki campus.


The base of all the Student Union’s activity is the students’ interest and welfare. The Student Union of Häme University of Applied Sciences a.k.a. HAMKO is for all HAMK students. HAMKO represents students especially on issues concerning the development of education and student welfare. It also keeps up the active student culture by organizing different kinds of events.

Student Union’s everyday activities are run by the Board, which is elected by the Council of representatives. Additionally, there are three staff members: two advisers responsible for things such as tutor activities, student welfare, member services and communications, and the Executive Director who plans and coordinates the operations and finances of the Student Union.

Student Union’s office is located in Visamäki campus, C-building’s lobby (room 154). Staff members will serve you on Mon-Fri at 9-16. We’ll also visit other HAMK campuses regularly. You’ll reach us through different channels, for example via the chat window on our website (www.hamko.fi), email or in WhatsApp.

Supervising students’ interests is the heart of the Student Union’s activity. Our goal is to strengthen the student’s position and advance their interests in HAMK, in its areas of activity and on a national level. The interests of HAMK students are supervised in many ways: by making students’ voice heard in the internal work groups, influencing the local decision-makers and by ensuring the student representation for example in HAMK’s administration. The Board, the Council of representatives and the student representatives all strive to make HAMK even better place to study.

A. W. Wahrenin rintakuva muuttui vähän aavemaiseksi. Kuva Forssan kampukselta. / Some scary ghost dude? No, actually just a bust of  A. W. Wahren at Forssa campus.

By becoming a member you’ll support the student activity for your own good

Student organizations fight for students’ rights both in school administration and on a national level. By paying the membership fee whilst ordering the student card you’ll support the student activity on all levels and benefit from the results as well. Membership fee is used, for example, to make your study campus more cosy and to organize events.

Student card is a sign of the Student Union’s membership. With the student card you’ll prove your student status and are eligible to numerous discounts and benefits from travelling, food, clothing, electronics, tickets and much more. You’ll also get discounted meal from all the student cafeterias. You can add a payment functionality to your student card, after which your card will work as a debit card. The international ISIC functionality can be added to this kind of card as well. It’s worth carrying your student card everywhere you go – there might be a student discount just around the corner!

Join the Student Union and order your student card online at https://frank.fi/en/student-card/

Through the Student Union you’ll make students’ voice heard in HAMK. Already in September you may stand for election in the Council of representatives 2017 election. Student Union also trains about 100 new tutors annually, and you can apply to become a tutor in October. It’s possible to gain ECTS from working in Board, Council of representatives or from being a tutor.

Student activity is not just sitting in the meetings — besides taking a stand, you’ll learn lots of new things, meet new people and possibly make lifelong friends. Without the student representatives the students’ point of view won’t come up in HAMK or in Finland. Join us and make HAMKO your kind of student union!

HAMKO – Just what you need!